Zajistíme pro Vás komplexní geodetické služby rychle a kvalitně. Individuálním přístupem se snažíme maximálně vyhovět požadavkům a potřebám zadavatele.

Naše služby:
  • Měření a zpracování 3D dat s využitím metody 3D laserového skenování.
  • Zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území
  • Stavební dokumentace současného stavu budovy
  • Podklady pro prohlášení vlastníka a pasportizace bytů
  • Práce v katastru nemovitostí - geometrické plány, vytyčení hranic, kontrola průběhu vlastnické hranice
  • Stavební geodézie – podklady pro projekty, vytyčování staveb, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám vypracujeme cenovou nabídku.

Pozn: Tato stránka je pouze dočasná. Webová prezentace se připravuje.